Mire használható a mesterséges intelligencia? 2.rész

Mire használható a mesterséges intelligencia? 2.rész

A mesterséges intelligencia (AI) a számítógép azon képessége, hogy a be és kimenet között fennálló kapcsolatot „megérti”, és ez alapján egy új bementre a megfelelő, elvárt kimenetet állítja elő. Az előző bejegyzésben szó volt a mesterséges intelligencia ezen korszakalkotó tulajdonságáról nagyvonalakban, most azonban lássuk, hogy ezt a tulajdonságot hogyan, és milyen típusú munkafolyamatok során lehet alkalmazni.

Bizonyára a bejegyzés olvasói közül mindenkinek számára ismerős az az érzés, hogy a naponta rendelkezésre álló 24 óra nem elegendő a mindennapi tevékenységek elvégzésére. Ennek oka sokszor az egyszerű, azonban mégis időigényes tevékenységek elvégzésének szükségessége, mint például az adminisztratív feladatok (nyomtatványok kitöltése, generálása), időpont egyeztetések, számlák feldolgozása és kezelése stb. Ezen feladatok egyszerűen, nagy hatékonysággal elvégeztethetőek egy mesterséges intelligenciát alkalmazó asszisztens rendszer segítségével, azonban az AI felhasználhatósága itt közel sem ér véget.

A mesterséges intelligencia területe a megoldandó problémák általános tulajdonságai szerint tudományágakra bontható. Ilyen tudományágak többek között a képfelismerés, szövegértelmezés, beszédfelismerés/beszédgenerálás, szokásostól eltérő működés detektálása, folyamatértékelés/becslés stb. A különböző tudományágak közös tulajdonsága, hogy az AI működtetéséhez csak a „ MIT KELL CSINÁLNI ?” kérdést kell megválaszolni, a „HOGYAN KELL CSINÁLNI ?” kérdésre a választ önmagának megválaszolja a felcímkézett tanító példákban található logikai kapcsolatok felismerésével. A következőekben a különböző tudományágak segítségével megvalósítható munkafolyamatokról lesz szó.

BESZÉDFELISMERÉS, BESZÉDGENERÁLÁS:

A mesterséges intelligencia képes az emberi, folyamatos beszéd tartalmát dekódolni, és azt digitális szöveggé alakítani. Ez a digitális szöveg szolgálhat az AI kimeneteként, így például egy beszélgetés jegyzeteként, vagy akár segítséget nyújthat egy siket ember társalgásában. A beszédgenerálás folyamata ennek épp az ellenkezője: az AI egy készen kapott digitális szöveget emberi beszédhez hasonlító hangok sorozatává alakít, melynek folytán lehetővé teszi a hang alapú kommunikációt a számítógép és az emberek között. A generált digitális szöveget szövegértelmezés segítségével további feldolgozásnak vethetjük majd alá.

            AI: Mit kell csinálni?

 • Egy tárgyalás tartalmát lejegyzetelni további feldolgozás céljából.
 • Telefonos ügyfélszolgálaton érkező hívásokat fogadni, lebonyolítani.
 • Interfészt biztosítani a számítógép és az ember között.
 • A szóban elhangzó parancsokat értelmezni (okos vezérlés).
 • Egy mentőautó hangját felismerni (és lehalkítani a rádiót).
 • Egy gyermeksírást felismerni (és értesíteni a szülőt).
 • Értesíteni a folyamat aktuális, pontos állapotáról.
 • Értesítéseket, emaileket felolvasni.

SZÖVEGÉRTELMEZÉS:

A digitalizált szöveg (amelynek forrásául tehát szolgálhat beszéd, vagy egy kézzel írott dokumentum) feldolgozása is lehetséges egy AI segítségével. A szövegben található kérdéseket értelmezve képes válaszolni azokra, és ezáltal egyszerűsíteni egy rendszergazda IT szakember munkáját, vagy például az önéletrajzokat elolvasva előszelektálni a megfelelő jelölteket az adott munkára, ezáltal megkönnyítve egy HR szakember feladatát. A szövegértelmezés témakörébe tartozik a rövid utasítások, illetve a hosszú szövegek (bejegyzések, könyvek, folyóiratok) tartalmi értelmezése is.

AI: Mit kell csinálni?

 • Eldönteni az önéletrajz alapján, hogy a személy megfelel-e a munkára.
 • Értelmezni egy email szövegét, és továbbítani az illetékes személynek.
 • Értelmezni egy utasítást, és végrehajtani azt.
 • Kategorizálni egy könyvet a szövege alapján.
 • Egy reklamáció szövege alapján eldönteni, hogy az mely részleget érinti.
 • Szöveges specifikációból formanyomtatványt kitölteni.

KÉPFELISMERÉS:

Az ember döntéseinek jelentős részét a vizuális információk segítségével hozza meg. A számítógépek nagyfelbontású kamera, illetve AI segítségével képesek a környezetükben látható objektumokat detektálni, követni, felismerni, és ezáltal döntéseket meghozni, akárcsak az emberek. Képesek nagyon hatékonyan felismerni különböző tüneteket például a bőrön, vagy akár növényeken is, és ezek segítségével megoldási javaslatokat tenni a különböző elváltozásokat illetően. A képfelismerés alkalmazható minőségbiztosításra is egy termék életútja során, továbbá arcfelismerés által személyek azonosítására is. Sok munkahelyen jelent problémát a kézzel írt szövegek, jegyzőkönyvek digitalizálása, amelyre az AI megoldást nyújt, és a folyamatot elvégzi a beolvasástól kezdődően az értelmezésen át.

AI: Mit kell csinálni?

 • Felismerni egy növény tápanyag hiányát.
 • A rossz minőségű termékeket szelektálni.
 • Kézzel írott szöveget digitális szöveggé alakítani.
 • Felismerni a különböző betegségeket orvosi leletek által.
 • Megszámolni egy bizonyos tulajdonságú terméket.
 • Térben tájékozódni.
 • A gyártócsarnokba való belépést megfigyelni, és engedélyezni vagy tiltani.

SZOKÁSOSTÓL ELTÉRŐ MŰKÖDÉS DETEKTÁLÁSA:

Az ipari folyamatokban sokféle hibaállapot, hibajelenség léphet fel, amelyek jelenléte a potenciális veszélyhelyzet kialakulását eredményezheti. Ezen hibajelenségek összesét nem, vagy csak nehezen lehetséges összegyűjteni egy bonyolult rendszer/folyamat esetén. A mesterséges intelligencia képes a folyamat állandó monitorozása révén megtanulni a jellemző üzemi paramétereket, és amennyiben bármilyen paraméterben / paraméter kombinációban eltérést tapasztal a normál üzemmódokban megszokottakhoz képest, azonnal beavatkozik a folyamatba. Ez a védelmi mód annyiban tér el egy hagyományos paraméterhatárolástól, hogy az AI itt a különböző paraméterek összes lehetséges kombinációját figyeli, és ezáltal megelőzi az olyan jellegű meghibásodásokat, amelyek két nem kritikus, de együttesen már veszélyes eltérések eredményei.

AI: Mit kell csinálni?

 • Értékelni a folyamat jelenlegi paramétereit.
 • Eldönteni, hogy a folyamat hibamentesen zajlik-e.
 • Észlelni a visszaéléseket a szokatlan pénzügyi tranzakciók segítségével.

FOLYAMATÉRTÉKELÉS, BECSLÉS:

Az emberek alacsony számú bemenet esetén kiválóan tudnak pontos döntéseket hozni, azonban nagyszámú bemenet, illetve az azok közötti bonyolult logikai kapcsolat esetén már kevéssé hatékonyan, vagy csak lassan tudnak a kérdésekben dűlőre jutni. Ennek oka, hogy az agy csak korlátozott számú adatot tud egyszerre feldolgozni, illetve a múltból is csak korlátozott számú emléket tárolunk. A mesterséges intelligencia esetén ez nem igaz: hatalmas adathalmazokat könnyedén, gyorsan tud feldolgozni, megérteni és ezáltal folyamatokat, helyzeteket pontosan előrejelezni, megbecsülni. Ez kiválóan alkalmazható a gazdasági, pénzügyi szektorban, vagy éppen a célzott reklámok területén.

AI: Mit kell csinálni?

 • Célzott hirdetéseket juttatni a fogyasztók számára.
 • Pénzügyi előrejelzéseket tenni.
 • Megbecsülni egy berendezés várható élettartalmát.
 • Ajánlásokat tenni a megfelelő pénzügyi befektetésre.
 • Meghatározni egy kisváros várható villamosenergia felhasználását.

A lehetőségek tárháza végtelen, a felsorolt példák kizárólag iránymutatásul szolgálnak. A különböző iparágak esetén a különböző tudományágak mindegyike egyedi felhasználási területet tesz lehetővé. A mesterséges intelligencia további célja a mindennapi emberi hibák kiküszöbölése, és a hatalmas adathalmazok rendezése, és azokból hasznos információ kinyerése.

A bejegyzés jól érzékelteti, hogy a mesterséges intelligencia hogyan tudja növeli a munka hatékonyságát: az emberek, egyszerű részfeladatok elvégzése helyett, erőforrásaikat a bonyolultabb részfeladatok elvégzésére allokálhatják, ami által  a munkával töltött idő sokkal produktívabbá válik. A vezető vállalatok az intelligens munkahelyek (hatékonyabb munka a több munkaóra/munkaerő helyett) megteremtése céljából már az elmúlt években is folyamatosan munkába állították a mesterséges intelligenciát alkalmazó rendszereket, azonban ez a folyamat a kevés munkavállaló, és a jelenlegi alacsony produktivitás miatt folyamatosan, exponenciálisan erősödik.

Biztosak vagyunk abban, hogy az Ön vállalkozásában is vannak mesterséges intelligenciával automatizálható munkafolyamatok: amennyiben szeretné élvezni a mesterséges intelligencia használatával járó előnyöket, úgy jelentkezzen ingyenes, személyes konzultációnkra elérhetőségeink valamelyikén.

Close Menu