TÉNYEK ÉS TÉVHITEK-MUNKAHELYEK

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK-MUNKAHELYEK

Az MI-től való félelem legtöbbször a munkahelyek tömeges megszűnéséből fakad.  Mindenkit érintő, racionális kérdés, hogy megélhetésünk, vagy bosszúságunk forrása fog eltűnni az MI elterjedése által. Cikkünk e kérdés megválaszolásával foglalkozik, továbbá útmutatást ad, hogyan válj nélkülözhetetlenné a mesterséges intelligencia térhódítása ellenére.

Tények és tévhitek a mesterséges intelligenciáról című sorozatunk célja a technológia körül keringő sokszor bizonytalan eredetű, megalapozatlan híreknek, pletykáknak a cáfolása/igazolása. Az érvelésekhez a szakma legkiemelkedőbb nemzetközi, és hazai szakértői segítségét kértük. Fontos téma ez, mivel a technológia beépülése a mindennapjainkba elkezdődött, és megállíthatatlanul fokozódik. A cikkekben említett téveszmék/utópisztikus képzelgések sokszor társadalmi szintű félelmet keltenek a jövő legmeghatározóbb, életeket átformáló technológiájával szemben, amely akadályozza a pozitív hatások beépülését is.MENNYIRE VALÓS FÉLELEM A MUNKAHELYEK MEGSZŰNÉSE?

Mindannyiunk jogos vágya a boldog, nélkülözésektől mentes megélhetés, amely előfeltétele a biztos anyagi háttér. Ez az anyagi háttér legtöbbünk számára a pénzt jelenti, amely megteremtéséért képesek vagyunk egészségünket, időnket, családunkat feláldozni a sokszor napi 12-14 órás munkaidővel. Nyilvánvaló tehát a félelem alapja: Ha megszűnik a megélhetésünket szolgáló pénzforrásunk, hogyan tudunk továbbra is „boldogan” élni? A válasz, mint a legtöbb esetben, most sem fekete/fehér. A mérleg egyik nyelvén az a tény áll, hogy a monoton, automatizálható munkafolyamatok (legyen akár a betanult agyi folyamatokról szó #link) végrehajtását a nagyobb hatékonyság, illetve a költségek csökkentése érdekében kiváltják gépekkel (robotok, számítógépek). Jó példa erre a gőzgépek megjelenésekor elinduló folyamat. Az 1800-as években, a gőzgépek elterjedése előtt Európában körülbelül 150 millió egyedet tartalmazó ló állomány volt jelen, amelyek erejükkel biztosították a gépek mozgatásához szükséges energiát. Napjainkban a villamosenergia, illetve a robbanómotorok elterjedése következtében világviszonylatban nem éri el a 65 milliót a lovak száma.

Ez a példa jól szemlélteti a munkahelyek típusának a változását. Biztosan állítható tény, hogy a mesterséges intelligencia meglévő munkahelyeket fog megszüntetni, azonban ez nem jelent közvetlen tragédiát. Ahogyan a villamos energia megjelenése is magával vonzotta bizonyos munkahelyek eltűnését, úgy magában hordozta az új típusú munkahelyek megjelenését is (gépkarbantartó, gépkezelő, villanyszerelő, tervező mérnök, energiaellátási szektor, stb.). Ezek a munkahelyek lehetőséget teremtettek újabb, több értéket termelő szakmák térhódításának. Összefoglalva, nem lehet előre kijelenteni, hogy a munkahelyek száma hogyan fog változni, egy azonban biztos, hogy a munkahelyek összetétele változni fog.

MILYEN GYORS LESZ EZ A VÁLTOZÁS, ÉS HOGYAN TUDUNK ERRE FELKÉSZÜLNI INTELLIGENSEN?

A változás sebessége egy érdekes kérdés. Az eddigi ipari forradalmak felfutása, és világszintű elterjedése minden esetben emberöltőkben volt mérhető. Ez a változási sebesség egyszerűen lehetővé tette, hogy a generációk egy szakmában tudják eltölteni életéveiket, és ezáltal kényelmesen tudjanak alkalmazkodni a változó munkaerő piaci igényekhez. Az előrejelzések szerint a mesterséges intelligencia térhódítása ennél sokkal gyorsabb lesz. 3-5 évre tehető a beépülési időszak hossza, amely gyors átképzéseket, rugalmas munkavállalókat kíván. Mit lehet tehát tenni a változás fájdalommentes átvészelése érdekében? Folyamatosan tájékozódni, és nyitottnak lenni az új pozíciókra, szakterületekre.

MELY MUNKAHELYEKET FOGJA ÉRINTENI A VÁLTOZÁS?

Összességében elmondható, hogy minden olyan munkahelyet, ahol az eredmény (mozgás/döntés) betanult minták alapján születik (oktatás, múltbéli tapasztalatok, stb.) ott nagy valószínűséggel meg fog jelenni a mesterséges intelligencia, mint segítő eszköz. Az olyan munkahelyeken azonban, ahol szükséges az empátia, kreativitás, ötletelés ott a jelenlegi technológiákat figyelembe véve nem várható a közeljövőben jelentős változás.

HOGYAN FOG VÁLTOZNI ÉLETMINŐSÉGÜNK AZ MI MIATT?

Érdekes megvizsgálni azt a tényt, hogy a 21. századi ember elvárosiasodott társadalomban élve mennyire „boldog”, és hogy mi lehet ennek az oka. Legtöbbször pontosan az a munkahely, amitől a boldogságunk forrását várjuk okozza a legtöbb bosszúságot, és stresszt. Miért? Mert nem jutunk munkánk végére, monoton hajtjuk végre az ismétlődő, lélekölő feladatokat. Amikor kreatív, változatos munkafázis következik, akkor már az sem izgalmas a fásultság miatt. A mesterséges intelligencia azokat a munkákat fogja elvenni, amelyeket egyébként sem szeretünk, és nem jelentenek számunkra kihívást. Az átalakulási folyamat ezeknél a munkafázisoknál fog először megjelenni, az MI ezeket fogja először kiváltani. Ez azt is jelentheti, hogy a munkahelyeink minősége javulni fog, és ezzel együtt a társadalom részét képező egyedek hangulata is a kevesebb munkahelyi stressz, nyomás, megterhelés miatt.

Biztosak vagyunk abban, hogy az Ön vállalkozásában is vannak mesterséges intelligenciával automatizálható munkafolyamatok: amennyiben szeretné élvezni a mesterséges intelligencia használatával járó előnyöket, úgy jelentkezzen ingyenes, személyes konzultációnkra elérhetőségeink valamelyikén.

Close Menu